FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन, २०७८ ७८/७९ 07/14/2022 - 12:51 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन परिक्षण आ.व. २०७७।०७८.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण मूलप्रबाहीकरण रणनीति, २०७८ ७८/७९ 07/14/2022 - 12:50 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण मूलप्रबाहीकरण रणनीति, २०७८.pdf
स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 07/12/2022 - 22:19 PDF icon स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf
गाउँपालिका पार्श्व चित्र, २०७७ ७७/७८ 01/07/2022 - 14:04 PDF icon गाउँपालिका पार्श्व चित्र, २०७७.pdf
प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना आ.व. २०७६.०७७-२०८०.०८१ ७६/७७ 09/28/2020 - 11:33 PDF icon प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना आ.व. २०७६.०७७-२०८०.०८१.pdf
विद्यार्थीसंग अध्यक्ष कार्यक्रमबाट प्राप्त शिक्षा ७६/७७ 01/09/2020 - 11:01 PDF icon ०९.२२ विद्यार्थीसंग अध्यक्ष कार्यक्रमबाट प्राप्त शिक्षा.pdf
सुनिलस्मृति गाउँपालिका दररेट २०७६.०७७ ७६/७७ 11/14/2019 - 07:18 PDF icon सुनिलस्मृति गाउँपालिका दररेट २०७६.०७७.pdf
सुनिलस्मृति गाउँपालिका पार्श्व चित्र ७५/७६ 06/21/2019 - 14:51 PDF icon सुनिलस्मृति गाउँपालिका पार्श्व चित्र.pdf