FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

११.३० आ.व. २०७९.०८० को एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९/८० 03/27/2023 - 12:31 PDF icon २०७९.११.३० आ.व. २०७९.०८० को एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

११.१५ आ.व. २०७९.०८० को दशौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९/८० 03/15/2023 - 20:04 PDF icon ११.१५ आ.व. २०७९.०८० को दशौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.१८ आ.व. २०७९.०८० को न‍वौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९/८० 02/01/2023 - 20:08 PDF icon १०.१८ आ.व. २०७९.०८० को न‍वौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.१५ आ.व. २०७९.०८० को आठौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९/८० 01/29/2023 - 15:41 PDF icon २०७९.१०.१५ आ.व. २०७९.०८० को आठौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.२९ आ.व. २०७९.०८० को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 01/24/2023 - 17:02 PDF icon २०७९.०९.२९ आ.व. २०७९.०८० को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०९.२१ आ.व. २०७९.०८० को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 01/24/2023 - 17:00 PDF icon २०७९.०९.२१ आ.व. २०७९.०८० को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०८.२९ आ.व. २०७९.०८० को पाचौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 01/02/2023 - 11:46 PDF icon २०७९.०८.२९ आ.व. २०७९.०८० को पाचौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०७.२४ आ.व. २०७९.०८० को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 11/14/2022 - 06:34 PDF icon ०७.२४ आ.व. २०७९.०८० को चौथो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०६.१४ आ.व. २०७९.०८० को तेस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 10/12/2022 - 09:56 PDF icon २०७९.०६.१४ आ.व. २०७९.०८० को तेस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०५.३० आ.व. २०७९.०८० को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

७९/८० 09/28/2022 - 10:44 PDF icon २०७९.०५.३० आ.व. २०७९.०८० को दोस्रो कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages