FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९।०८० 10/14/2022 - 13:36 PDF icon २०७९.०६.१४ करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको फुसको छाना विस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७८।०७९ 06/26/2022 - 13:51 PDF icon २०७९.०३.०६ फुसको छाना विस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ २०७६।०७७ 06/08/2022 - 16:46 PDF icon ६ २०७६.०२.१२ विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
निति तथा कार्यक्रम, २०७६ २०७६।०७७ 06/08/2022 - 16:39 PDF icon ५ २०७६.०३.२३ निति तथा कार्यक्रम, २०७६.pdf

Pages