FAQs Complain Problems

समाचार

स्वत: प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१०.१५ अर्धवार्षिक स्वत प्रकाशन ७९/८० Sunday, January 29, 2023 - 13:11 PDF icon १०.१५ अर्धवार्षिक स्वत प्रकाशन.pdf
०५.२१ सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा भित्र रहेका विद्यालयहरुको विवरण ७९/८० Thursday, September 8, 2022 - 11:08 PDF icon ०५.२१ सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा भित्र रहेका विद्यालयहरुको विवरण.pdf
०५.०४ आ.व. २०७८।०७९ को कार्यप्रगती समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रस्तुत भएको प्रगती प्रतिवेदन ७९/८० Sunday, August 21, 2022 - 21:36 PDF icon ०५.०४ आ.व. २०७८।०७९ को कार्यप्रगती समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाईको प्रगती प्रतिवेदन.pdf
०४. २९ आ.व. २०७८।०७९ को खर्चको फाटवारी ७९/८० Thursday, August 18, 2022 - 12:58 PDF icon ०४. २९ आ.व. २०७८।०७९ को खर्चको फाटवारी.pdf
०४.१२ बार्षिक प्रगति समीक्षा ७९/८० Thursday, August 18, 2022 - 12:53 PDF icon ०४.१२ बार्षिक प्रगति समीक्षा.pdf
०४.०१ आ.व. २०७८।०७९ मा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ७९/८० Sunday, July 17, 2022 - 15:36 PDF icon ०४.०१ आ.व. २०७८।०७९ मा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण.pdf