FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सुनुवाई

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८०।०८१ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन । २०८०।०८१ 04/18/2024 - 13:08 PDF icon २०८०।०८१ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन ।..pdf
आ.व. २०८०।०८१ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन । २०८०।०८१ 12/19/2023 - 08:55 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन ।.pdf
०८.०५ सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुने बारे सूचना । २०८०।०८१ 11/21/2023 - 12:54 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुने बारे सूचना.pdf
आ.व. २०७९।०८० को दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन । २०७९।०८० 03/10/2023 - 12:50 PDF icon आ.व. २०७९।०८० को दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन ।.pdf

Pages