FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०२.०५ आ.व. २०७९.०८० को चौधौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 05/23/2023 - 14:25 PDF icon २०८०.०२.०५ आ.व. २०७९.०८० को चौधौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

०१.२५ आ.व. २०७९.०८० को तेह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 05/08/2023 - 16:35 PDF icon २०८०.०१.२५ आ.व. २०७९.०८० को तेह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१२.२८ आ.व. २०७९.०८० को बाह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 04/11/2023 - 16:34 PDF icon २०७९.१२.२८ आ.व. २०७९.०८० को बाह्रौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

११.३० आ.व. २०७९.०८० को एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 03/27/2023 - 12:31 PDF icon २०७९.११.३० आ.व. २०७९.०८० को एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

११.१५ आ.व. २०७९.०८० को दशौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 03/15/2023 - 20:04 PDF icon ११.१५ आ.व. २०७९.०८० को दशौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.१८ आ.व. २०७९.०८० को न‍वौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 02/01/2023 - 20:08 PDF icon १०.१८ आ.व. २०७९.०८० को न‍वौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

१०.१५ आ.व. २०७९.०८० को आठौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/29/2023 - 15:41 PDF icon २०७९.१०.१५ आ.व. २०७९.०८० को आठौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

०९.२९ आ.व. २०७९.०८० को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/24/2023 - 17:02 PDF icon २०७९.०९.२९ आ.व. २०७९.०८० को सातौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०९.२१ आ.व. २०७९.०८० को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/24/2023 - 17:00 PDF icon २०७९.०९.२१ आ.व. २०७९.०८० को छैठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०८.२९ आ.व. २०७९.०८० को पाचौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०७९।०८० 01/02/2023 - 11:46 PDF icon २०७९.०८.२९ आ.व. २०७९.०८० को पाचौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

Pages