FAQs Complain Problems

समाचार

सुनिलस्मृति गाउँपालिका, सुलिचौर

Read More

अरेश बस्ती सहितको लिस्ने लेक

Read More

घायथान, मिझिङ

Read More

मल्लारानी शान्ति बाटिका, तेवाङ

Read More

त्रिपुरेश्वरी मन्दिर, खुंग्री

Read More

सुनिलस्मृति पार्क, गजुल

Read More

गजुलकोट दरबार, गजुल

Read More

तेवाङवस्ति, तेवाङ

Read More

रातामाटा, घोडागाउँ

Read More

सुनिलस्मृति गाउँपालिका प्रवेशद्वार सहित शिवालय मन्दिर, खुंग्री

Read More

गाउँपालिका वृत्तचित्र

गाउँपालिका परिचय

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको ७ वटा प्रदेश मध्ये भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतीक विविधतायुक्त लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने रोल्पा जिल्लाको १० वटा स्थानिय तह (१ नगरपालिका, ९ गाउँपालिका) मध्ये पुर्बी रोल्पाको ब्यापारिक नाका समेत रहेको छ यस सुनिल स्मृति गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको पुर्वमा लुङ्री गाउँपालिका र प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, पश्चिममा रोल्पा नगरपालिका र रुन्टिगढी गाउँपालिका, उत्तरमा सुनछहरी र रोल्पा नगरपालिका र दक्षिणमा प्युठान जिल्ला रहेको छ । साविकका ६ वटा गा वि स समेटी ८ वटा वडामा विभक्त यस गाउँपालिकामा कृषि, पशुपालन, जलविधुत, औधोगिक विकास साथै रय

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

कर्मचारी ब्लक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गाउँपालिकालाई केहि भन्नु छ ?

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु. १५०/-अंग्रेजीमा रु. ४००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि १/१ प्रति, नाता प्रमाण खुल्ने कागजातका प्रतिलिपि ।
गा.पा. बाहिरका ना.प्र. पत्र भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
नावालकको हकमा जन्म दर्ताको सक्कल र प्रतिलिपि ।
हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको२/२फोटोप्रति ।
अन्य आवश्यकता अनुसारका कागजात ।
आवश्यकता अनुसारको सर्जमिन गर्न सकिने ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु. १५०/- अंग्रेजीमा रु. १२००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि ।
पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
नागरिकता अन्य जिल्लाको भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सोही दिन
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु. १५०/- अंग्रेजीमा रु. १२००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि ।
जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा र घर निर्माण इजाजत पत्रको प्रतिलिपि ।
घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्रको प्रतिलिपि ।
नागरिकता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बसाई सराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु. १५०/- अंग्रेजीमा रु. १२००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि ।
विवाह दर्ता/जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
अविवाहित प्रमाणित गर्नु पर्नेको हकमा अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि र अभिभावकको सनाखत ।
आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रित पूर्वकको निवेदन ।
सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि ।
नाम,थर आदि फरक परेको सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि ।
बसाइसराई गरी आएको भए बसाईसराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
पासपोर्ट साइजको  फोटो २ प्रति ।
आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का गरिने ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- रु. ५००/-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग गरेको वा त्याग सम्बन्धि कारबाही चलाएको प्रमाण सो को जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको । विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र । बसोबास सम्बन्धि स्थलगत सर्जमिन ।

Pages

जानकारी