FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

११.१० विद्युती‍य बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 02/24/2022 - 18:21 PDF icon ११.१० विद्युती‍य बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

०८.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 11/25/2021 - 09:20 PDF icon ०८.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०७.३० गै.स.स. झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!

२०७८।०७९ 11/16/2021 - 17:50 PDF icon ०७.३० गै.स.स. झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!.pdf

०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 09/12/2021 - 16:01 PDF icon ०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.२२ नदिजन्य पदार्थ स्लेट ढुंगा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा आदि उत्खनन्संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

२०७८।०७९ 09/07/2021 - 10:59 PDF icon ०५.२२ सूचना.pdf

०२.१४ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७७।०७८ 05/28/2021 - 08:00 PDF icon ०२.१३ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!

२०७७।०७८ 05/19/2021 - 18:01 PDF icon ०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!.pdf

०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७७।०७८ 04/28/2021 - 12:32 PDF icon ०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७७।०७८ 04/27/2021 - 07:59 PDF icon ०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन:प्रकाशित सूचना!

२०७७।०७८ 04/11/2021 - 10:22 PDF icon १२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना!.pdf

Pages