FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/27/2021 - 07:59 PDF icon ०१.१४ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन:प्रकाशित सूचना!

७७/७८ 04/11/2021 - 10:22 PDF icon १२.२७ शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना!.pdf

१२.२० विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/03/2021 - 10:58 PDF icon १२.२० विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.२० प्रारम्भिक वातावरणीया परिक्षण IEE अध्ययन कार्य गर्नेबारे ७ दिने सार्वजनिक सूचना!

७७/७८ 04/03/2021 - 10:56 PDF icon १२.२० प्रारम्भिक वातावरणीया परिक्षण IEE अध्ययन कार्य गर्नेबारे ७ दिने सार्वजनिक सूचना!.pdf

१२.०६ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/19/2021 - 07:30 PDF icon १२.०६ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.०६ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना!

७७/७८ 03/19/2021 - 07:29 PDF icon १२.०६ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना!.pdf

११.२६ दरभाउपत्र खोलिएको सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/10/2021 - 10:56 PDF icon ११.२६ दरभाउपत्र खोलिएको सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.१७ सूचना सच्याइएको बारे सूचना!

७७/७८ 03/02/2021 - 13:05 PDF icon ११.१७ सूचना सच्याइएको बारे सूचना!.pdf

११.१७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 03/01/2021 - 18:23 PDF icon ११.१७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

१०.०९ आशयपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/22/2021 - 10:30 PDF icon १०.०९ आशयपत्र सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages