FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

११.२३ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 03/07/2022 - 13:37 PDF icon ११.२३ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.१२ विद्युतीय बोलपत्र निश्कासन सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 02/25/2022 - 11:37 PDF icon ११.१२ विद्युतीय बोलपत्र निश्कासन सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.१० विद्युती‍य बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 02/24/2022 - 18:21 PDF icon ११.१० विद्युती‍य बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf

०८.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 11/25/2021 - 09:20 PDF icon ०८.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०७.३० गै.स.स. झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!

७८/७९ 11/16/2021 - 17:50 PDF icon ०७.३० गै.स.स. झोलुंगे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना!.pdf

०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 09/12/2021 - 16:01 PDF icon ०५.२३ विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.२२ नदिजन्य पदार्थ स्लेट ढुंगा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा आदि उत्खनन्संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७८/७९ 09/07/2021 - 10:59 PDF icon ०५.२२ सूचना.pdf

०२.१४ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 05/28/2021 - 08:00 PDF icon ०२.१३ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!

७७/७८ 05/19/2021 - 18:01 PDF icon ०२.०५ बोलपत्र निश्कासन गरिएको बारे सूचना!.pdf

०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

७७/७८ 04/28/2021 - 12:32 PDF icon ०१.१५ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

Pages