FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०५.२२ नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना!

२०७९।०८० 09/08/2022 - 10:59 PDF icon ०५.२२ नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्संकलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

०५.०९ पुन विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 08/25/2022 - 15:03 PDF icon ०५.०९ पुन विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.०६ सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 08/22/2022 - 16:37 PDF icon ०५.०६ सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०३.३० विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 07/14/2022 - 10:35 PDF icon ०३.३० विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.१८ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 06/01/2022 - 14:50 PDF icon ०२.१८ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.११ पुन विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 05/25/2022 - 13:59 PDF icon ०२.११ पुन विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 04/22/2022 - 10:59 PDF icon ०१.०९ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

१२.१६ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 03/30/2022 - 16:00 PDF icon १२.१६ विद्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.२३ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 03/07/2022 - 13:37 PDF icon ११.२३ आशय पत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!.pdf

११.१२ विद्युतीय बोलपत्र निश्कासन सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 02/25/2022 - 11:37 PDF icon ११.१२ विद्युतीय बोलपत्र निश्कासन सम्बन्धी सूचना!.pdf

Pages